OpenRDS

OpenRDS to uniwersalne rozwiązanie dyspozytorskie oparte o technologię IP i zapewniające integrację wykorzystywanych prze klienta systemów telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, cyfrowa i analogowa łączność radiowa, systemy trankingowe, TETRA, GSM. Przystosowany jest do obsługi ruchu telekomunikacyjnego o bardzo dużym natężeniu (CPR, posterunki policji, straży pożarnej, straży miejskiej). Pozwala na synchronizację pracy paneli dyspozytorskich, automatyczną redundancję funkcjonalności i przejmowanie zadań w przypadku awarii poszczególnych elementów systemu. Każdy panel potrafi pracować niezależnie od pozostałych. Otwarte API umożliwia integrację z oprogramowaniem zainstalowanym u klienta (systemy zarządzania kryzysowego, rejestracji, kryptograficzne). 
 
FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU: 
utrzymanie i obsługa dowolnej liczby linii telefonicznych
- kolejkowanie połączeń przychodzących i informowanie dzwoniących o miejscu w kolejce oczekujących. Operator ma możliwość obsługi poza kolejnością wybranych połączeń z wcześniej zdefiniowanej bazy danych (jak np. połączenia od innych służb); 
- obsługa konferencji - równoczesne zestawianie i kontrolę nawet kilkuset „pokoi konferencyjnych”; operator może w dowolny sposób łączyć abonentów w grupy konferencyjne, moderować je, zarządzać uprawnieniami (tryb podsłuchu, wyciszenie, usuwanie uczestników konferencji, itp.), definiować grupy użytkowników będących uczestnikami tej samej konferencji i przypisywać je do przycisków szybkiego wyboru; 
- przekazywanie połączeń
- integracja z portalami społecznościowymi (Facebook, Twitter, itp.); 
- integracja z popularnymi komunikatorami sieciowymi (skype, gadu-gadu, itp.), dzięki czemu operator może zostać poinformowany o zdarzeniach bez konieczności dzwonienia na numery alarmowe; 
- tworzenie grup powiadamiania o alarmach, sytuacjach kryzysowych oraz innych zdarzeniach (tzw. system rozgłoszeniowy/alarmowania);  
- wymiana wiadomości poprzez pocztę elektroniczną, fax, mms, sms oraz inne usługi sieciowe; 
- natychmiastowa wizualizacja zdjęć, czy plików wideo przesyłanych z telefonów komórkowych na stanowisko operatora; w przypadku telefonów z modułem GPS, dzięki obsłudze geolokalizacji,  OpenRDS pozwala precyzyjnie określić miejsce zrobienia fotografii wraz z lokalizacją na mapie; 
- integracja z terminalami radiowymi różnych producentów
- wykorzystanie funkcji radiotelefonów, jak np.: wywołania indywidualne, grupowe, przesyłanie statusów, monitoring GPS, blokowanie/odblokowanie radiotelefonu; 
- równoległy dostęp do mobilnych baz radiowych wielu operatorów; możliwość nasłuchu na dowolnej bazie; 
- dzielenie infrastruktury  radiowej pomiędzy różnymi służbami (policja, straż pożarna, jednostki militarne, itp.) 
  
 
OpenRDS wyposażony jest w: 
-  książkę telefoniczną (format i sposób przechowywanych danych dostosowany jest do wymagań klientów) 
- rejestrator – dane nagrywane na panelach dyspozytorskich są przesyłane i archiwizowane na dedykowanych serwerach; wszystkie informacje są szyfrowane i zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich 
- zintegrowany czytnik wiadomości pozwalający na śledzenie bieżących informacji wysyłanych przez administratorów systemu 
- aplikację stanowiska zarządzania służącą do konfiguracji systemu, zarządzania funkcjami i usługami, raportowania o zdarzeniach 
- aplikację mapową GPS – system potrafi integrować się z OpenLayers/OpenStreet, Map, Google Maps, Microsoft Virtual Earth, Mapstraction. 
   
Źródło: www.nowatel.com