Dostawa sprzętu

Terminowa realizacja dostawy 1730 radiotelefonów EXCERA DMR wraz z akcesoriami dla 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.