Dostawa sprzętu

Terminowa realizacja dostawy 1730 radiotelefonów EXCERA DMR wraz z akcesoriami dla 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.

© 2024 Covertech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.