covertech ochrona mienia

Szybka, płynna łączność między pojedynczymi użytkownikami lub wieloma zespołami w celu utrzymania porządku, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.

Dowiedz się więcej o produktach z zakresu:
– systemów analogowej i cyfrowej łączności radiotelefonicznej w standardach DMR i TETRA
systemów dyspozytorskich
akcesoriów usprawniających pracę użytkowników radiotelefonów

© 2024 Covertech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.