Przyrządy pomiarowe

Oferta firmy Covertech obejmuje nowoczesne urządzenia produkcji SALUKI Technology służące do testów i pomiarów wysokich częstotliwości, a wśród nich: 
- analizatory sieciowe 
- analizatory widma 
- generatory sygnałów 
- oscyloskopy