Dostawa sprzętu

Dostawa i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności cyfrowo-analogowej, opartego na technologii IP, w ramach projektu współrealizowanego z firmą Nowatel dla KWP w Katowicach.

© 2024 Covertech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.