Ogólnokrajowy Systemu Łączności produkcji EXCERA

Wdrożenie ogólnokrajowego systemu łączności opartego na 13 przemiennikach DMR ER9000 produkcji EXCERA dla Agencji Rządowej w Polsce.

© 2024 Covertech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.