Ogólnokrajowy Systemu Łączności produkcji EXCERA

Wdrożenie ogólnokrajowego systemu łączności opartego na 13 przemiennikach DMR ER9000 produkcji EXCERA dla Agencji Rządowej w Polsce.