Dostawa sprzętu

Realizacja pierwszej części umowy na dostawę 58 odbiorników radiowych KF do odbioru sygnałów alarmowych dla 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.

© 2024 Covertech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.