OpenRDS

Sugerowana cena detaliczna (z VAT)

Opis

OpenRDS to uniwersalne rozwiązanie dyspozytorskie oparte o technologię IP i zapewniające integrację wykorzystywanych przez klienta systemów telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, cyfrowa i analogowa łączność radiowa, systemy trankingowe, TETRA, GSM). Przystosowany jest do obsługi ruchu telekomunikacyjnego o bardzo dużym natężeniu (CPR, posterunki policji, straży pożarnej, straży miejskiej). Pozwala na synchronizację pracy paneli dyspozytorskich, automatyczną redundancję funkcjonalności i przejmowanie zadań w przypadku awarii poszczególnych elementów systemu. Każdy panel potrafi pracować niezależnie od pozostałych. Otwarte API umożliwia integrację z oprogramowaniem zainstalowanym u klienta (systemy zarządzania kryzysowego, rejestracji, kryptograficzne).

 

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU:

–  utrzymanie i obsługa dowolnej liczby linii telefonicznych;

kolejkowanie połączeń przychodzących i informowanie dzwoniących o miejscu w kolejce oczekujących. Operator ma możliwość obsługi poza kolejnością wybranych połączeń z wcześniej zdefiniowanej bazy danych (jak np. połączenia od innych służb);

obsługa konferencji – równoczesne zestawianie i kontrolę nawet kilkuset „pokoi konferencyjnych”; operator może w dowolny sposób łączyć abonentów w grupy konferencyjne, moderować je, zarządzać uprawnieniami (tryb podsłuchu, wyciszenie, usuwanie uczestników konferencji, itp.), definiować grupy użytkowników będących uczestnikami tej samej konferencji i przypisywać je do przycisków szybkiego wyboru;

przekazywanie połączeń;

integracja z portalami społecznościowymi (Facebook, Twitter, itp.);

integracja z popularnymi komunikatorami sieciowymi (skype, gadu-gadu, itp.), dzięki czemu operator może zostać poinformowany o zdarzeniach bez konieczności dzwonienia na numery alarmowe;

tworzenie grup powiadamiania o alarmach, sytuacjach kryzysowych oraz innych zdarzeniach (tzw. system rozgłoszeniowy / alarmowania);

wymiana wiadomości poprzez pocztę elektroniczną, fax, mms, sms oraz inne usługi sieciowe;

– natychmiastowa wizualizacja zdjęć, czy plików wideo przesyłanych z telefonów komórkowych na stanowisko operatora; w przypadku telefonów z modułem GPS, dzięki obsłudze geolokalizacji,  OpenRDS pozwala precyzyjnie określić miejsce zrobienia fotografii wraz z lokalizacją na mapie;

integracja z terminalami radiowymi różnych producentów;

wykorzystanie funkcji radiotelefonów, jak np.: wywołania indywidualne, grupowe, przesyłanie statusów, monitoring GPS, blokowanie/odblokowanie radiotelefonu;

równoległy dostęp do mobilnych baz radiowych wielu operatorów; możliwość nasłuchu na dowolnej bazie;

dzielenie infrastruktury  radiowej pomiędzy różnymi służbami (policja, straż pożarna, jednostki militarne, itp.)

 

OpenRDS wyposażony jest w:

–  książkę telefoniczną (format i sposób przechowywanych danych dostosowany jest do wymagań klientów)

rejestrator – dane nagrywane na panelach dyspozytorskich są przesyłane i archiwizowane na dedykowanych serwerach; wszystkie informacje są szyfrowane i zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich

zintegrowany czytnik wiadomości pozwalający na śledzenie bieżących informacji wysyłanych przez administratorów systemu

aplikację stanowiska zarządzania służącą do konfiguracji systemu, zarządzania funkcjami i usługami, raportowania o zdarzeniach

aplikację mapową GPS – system potrafi integrować się z OpenLayers/OpenStreet, Map, Google Maps, Microsoft Virtual Earth, Mapstraction.

 

Źródło: www.nowatel.com

© 2024 Covertech Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.